De Taartenzaak ©

De Taartenzaak

Home   Taarten  Zoetig   Sweet Table  Kinderfeestje   Gallerij   Prijzen   Contact

Algemene voorwaarden


0.1 Het is niet toegestaan foto's, afbeeldingen en teksten van www.detaartenzaak.nl te publiceren of te gebruiken zonder schriftelijke

toestemming van De Taartenzaak mits voor eigen gebruik.


1. Taarten en workshops

1.1 De bestelling is definitief als u een bevestiging per email heeft ontvangen.                                    

1.2 De prijzen voor de taarten/workshops van De Taartenzaak zijn inclusief btw.                                       

1.3 Voor ingewikkelde decoraties wordt van te voren aan u doorgegeven wat de extra kosten hiervan zijn.                                                                     

1.4 De Taartenzaak houdt zich het recht om de bestelling ongedaan te maken als u zich niet aan de algemene voorwaarden houdt.


2. Leveringsvoorwaarden

2.1 Binnen Hoorn/Zwaag/Blokker kunnen bruidstaarten en feesttaarten worden bezorgd. Hiervoor wordt € 0.39 per gereden km berekend en buiten Hoorn/Zwaag/Blokker € 0.59 per gereden km.  Mocht er bij de bruidstaart/feesttaarten op locatie nog  werk verricht worden dan geldt daarvoor een uurloon van € 25.00 per uur.

Het aantal gereden kilometers(heen en terug) zal worden berekend aan de hand van Google Maps.

2.2 Bruidstaarten kosten zijn vanaf € 3.50 per persoon. Deze prijs is gebaseerd op ronde taarten bekleed met fondant. Afhankelijk van de wensen kunnen er extra kosten worden berekend.
2.3Bestellingen kunnen worden afgehaald bij
De Taartenzaak.

Het adres is: Wierdijk 102, 1689 WD te Zwaag


3. Acceptatie

3.1a Bruidstaarten en Sweettables: Om er zeker van te zijn dat uw bestelling in behandeling wordt genomen adviseer ik om uiterlijk 8 weken voor de trouwdatum uw bruidstaart of Sweetables te reserveren.
3.1b Feest- en verjaardagstaarten: Bestellingen moeten uiterlijk 1 week van tevoren geplaatst zijn. Spoedopdrachten worden alleen aangenomen als daar tijd voor is.
3.2a Bruidstaarten en Sweettables: Uw bestelling is definitief na een aanbetaling van 50%. Het resterende bedrag dient uiterlijk 28 dagen voor levering te zijn voldaan.
3.2b Feest- en verjaardagstaarten: Bestellingen dienen uiterlijk 14 dagen voor levering te zijn voldaan per bank.


4. Annulering taarten en workshops

Bij annulering tot 28 dagen van tevoren zal het tot dan toe voldane bedrag worden teruggestort.
Bij annulering tot 21 dagen van tevoren zal 70% van het tot dan toe voldane bedrag worden teruggestort.
Bij annulering tot 14 dagen van tevoren zal 50% van het tot dan toe voldane bedrag worden teruggestort.
Bij annulering binnen 10 dagen van tevoren vervalt het recht op terugbetaling


5. Ontwerpbescherming en Geschillen

5.1 Aan het ontwerp van de taart of Sweettable kunnen geen rechten worden ontleend. De Taartenzaak behoudt zich te allen tijde het recht voor om het ontwerp naar eigen inzicht aan te passen of te veranderen.
5.2
De Taartenzaak blijft eigenaar van het ontwerp en het beeldmateriaal en behoudt zich daarmee het recht voor om beeldmateriaal van het ontwerp op welke manier dan ook te publiceren.                                                                                                                       

5.3 Alle afspraken die gemaakt worden over uiterlijk, smaak en dergelijke worden schriftelijk bevestigd.
5.4 In geval van schade aan de taart is De Taartenzaak enkel aansprakelijk voor schade die tijdens de bereiding plaats heeft gevonden. Schade na aflevering/afhalen valt voor het risico van de afnemer en kan daarom niet verhaald worden op De Taartenzaak.
5.5 In geval van ontevredenheid over de gemaakte en geleverde waren kan een restitutie van 20% van het factuurbedrag gegeven worden, mits aangetoond kan worden dat de schriftelijk gemaakte afspraken niet nagekomen zijn.


6. Overmacht

6.1 Als de levering niet plaats kan vinden door toedoen van extreme weerssituaties, derden of overmacht van technische aard kan De Taartenzaak niet aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.
6.2 In geval van ziekte of overmacht van persoonlijke aard zal
De Taartenzaak al het mogelijke doen om voor een passende oplossing te zorgen.


7. Wijziging Algemene Voorwaarden

7.1 Wijziging van deze voorwaarden kan te allen tijde plaatsvinden.
7.2 Wijzigingen zijn van kracht zodra deze gepubliceerd zijn op deze website.
7.3 Bij de schriftelijke bevestiging van de afspraken wordt een kopie van de op dat moment geldende voorwaarden meegestuurd.
7.4 Onderaan deze voorwaarden staat de datum waarop de laatste aanpassingen gedaan zijn. Aan de huidige voorwaarden kunnen alleen rechten ontleend worden indien de overeenkomst is aangegaan na deze datum.


*Algemene voorwaarden laatst gewijzigd op 09-09-2014.


Terug naar Prijzen